Welkom op de website van Dr. Rasschaert. Hier vindt U zowel informatie betreffende de neurochirurgische ziektebeelden en behandelingen, maar tevens informatie omtrent het uitvoeren van medische expertises in de vakgebieden neurochirurgie en wervelkolomchirurgie en het opstellen van medische chronologieën. Dr. Rasschaert heeft zich gespecialiseerd in de neuro-oncologie (tumoren van hersenen en ruggenmerg) en de complexe (geïnstrumenteerde) wervelkolomchirurgie. Hij heeft daarbij een bijzondere interesse in de benaderingen van de thoracale wervelkolom, waarvoor hij een bestaande techniek kon modificeren voor volledige wervelvervanging. Daarnaast is Dr. Rasschaert één van de eerste Belgische neurochirurgen die gebruik maken van Spine Tango, een wereldwijde databank voor wervelkolomchirurgie, met het doel de kwaliteit van zorg tot de hoogste standaard te brengen. Naast verschillende lesopdrachten en het geven van cursussen is hij ook één van de drijvende krachten achter het SPINE CARE@CURE project.

Dr Ricky Rasschaert

Waar vroeger de arts-patiënt relatie behoorlijk eenzijdig verliep, met een directieve houding van arts naar patiënt hoe een behandeling dient te verlopen, is de gemiddelde patient geëvolueerd naar een participant in zijn gezondheid, met meer betrokkenheid, vragen en discussies, met als neveneffect meerdere opinies. Persoonlijk stimuleer ik deze evolutie, met duidelijke uitleg in klare taal, maar anderzijds vereist dit ook dat U als patiënt het heft in handen neemt en verantwoordelijkheid neemt voor uw zorg(traject). Ik overloop steeds de verschillende behandelopties, maar U als patiënt maakt uw eigen keuze. Om hierbij enigszins te helpen, vindt U een aantal folders en vragenlijsten in onderstaande kaders. Zowel ter kwaliteitscontrole als het bijsturen van het zorgtraject zullen een aantal vragenlijsten dienen te worden ingevuld.PROTOCOLLEN
  • Anterieur cervicale discectomie en fusie (ACDF)
  • Cervicale laminectomie (en fusie) - laminoplastie
  • Lumbale (Unilaterale) microdiscectomie
  • Lumbale kanaalverwijding
  • Spondylodese
  • VP shunt
  • craniotomie
  • Neurolyse N medianus (carpaal tunnel)
  • Neurolyse N ulnaris (cubitaal tunnel)
SINT-JOZEF KLINIEK

Bornem

ZNA MIDDELHEIM

Antwerpen

THUISPRAKTIJK

Edegem

DINSDAG HELE DAG

03 890 16 10

 SJK neurochirurgie

WOENSDAG en VRIJDAG VOORMIDDAG

03 280 30 03

www.zna.be

afspraak via mail 

ricky@dr-rasschaert.be

formulier

 

Dr. Rasschaert heeft een grote Nederlandse patiëntenpopulatie en is steeds bereid advies te geven en zo nodig een operatief behandelplan op te stellen om voor te leggen aan de Nederlandse zorgverzekeraar voor vergoeding.
Poliklinische afspraken worden doorgaans probleemloos vergoed.

Dr. Rasschaert houdt ook 1 keer per maand spreekuur in de Kliniek Lange VoorhouT te Rijswijk in samenwerking met Dr. Boelen.
Voor deze raadpleging is een verwijskaart van de huisarts noodzakelijk.

Afspraken hiervoor kan U vastleggen via:
Kliniek Lange VoorhouT
Braillelaan 6
 2289 CM RIJSWIJK

Tel: 070-3631902
Mob: 06-22645555
Fax: 070-3639594
E-mail: info@klinieklangevoorhout.nl

De volgende raadplegingsdata zijn reeds vastgelegd:
 
 
7 november 2016
5 december 2016 
16 januari 2017
6 februari 2017
13 maart 2017
3 april 2017
8 mei 2017
12 juni 2017
3 juli 2017
... augustus 2017
4 september 2017
2 oktober 2017
13 november 2017
4 december 2017
 
De chirurgische behandeling zal doorgaan in de Sint-Jozef Kliniek te Bornem, België of in sommige gevallen in het ZNA Middelheim te Antwerpen, België.